Responsabilitat Social Corporativa

asolfer es una empresa socialment responsable que, es basa en els principis socials de suport al desenvolupament econòmic sostenible amb justícia distributiva. La nostra raó de ser es consta de tres principis ètics o valors d’obligat compliment:

1. Oferir als nostres clients un servei professional d’alta qualitat que els permeti l’obtenció dels resultats esperats de forma eficaç i eficient. La nostra implicació en el suport al client supera l’estrictament professional, per establir una relació d’enriquiment personal per ambdues parts, basada en la confiança i en el treball en equip.

2. Generar ocupació de forma sostenible i oferir als col·laboradors un entorn laboral que faciliti el seu desenvolupament professional i personal, establint una retribució que es relacioni directament amb els resultats de l’empresa.

3. Contribuir activament a millorar la societat actual , de manera que tingui un desenvolupament sostenible a través d’uns valors d’ètica social i empresarial, que permetin adoptar les mesures que corresponguin en els diferents àmbits: econòmic, social, mediambiental, cultural i laboral.

En aquest sentit ASOLFER, s’ha incorporat com a Soci de ple dret en el Pacte Mundial de les Nacions Unides.

El pacte Mundial de Nacions Unides (Global Compact) és una iniciativa internacional que promou implementar 10 Principis universalment acceptats en les àrees de Drets Humans, Normes Laborals, Medi Ambient i Lluita contra la Corrupció a les activitats i la estrangeria de negoci de les empreses. Amb més 10.000 entitats signatàries en més de 130 països, és la major iniciativa voluntària de responsabilitat social empresarial al món.