Especialització en la GESTIÓ DEL CRÈDIT DE FORMACIÓ de GRANS ORGANITZACIONS

a) Gestió proactiva del crèdit dels nostres clients maximitzant el consum. El 78,5% arriben al 100% d’utilització dels seus crèdits. El consum mitjà del crèdit supera el 86%

b) Equip professional altament qualificat, amb experiència en el sector de la formació finançada superior a 10 anys

c) Conciliacions anuals de crèdits amb un resultat “d’acord” en un 91% del total. La resta amb incidències de baixa intensitat

d) Inspeccions tant “en temps real” com “ex post”, resoltes de conformitat en un 99% dels casos

e) Assessorament expert en les innovacions de normativa, amb anticipació a la posada en vigor, de tota mena d’ajudes i subvencions de formació

f) Gestió de Plans Individuals de Formació (PIF)

g) ASOLFER compta amb els Certificat de Qualitat UNE-EN-ISO 9001: 2015 relatius a la Gestió i Execució dels processos de formació, i en la Gestió administrativa de les ajudes per a la formació. en la prestació dels serveis formatius

Experiència amb GRANS CLIENTS I PROVEÏDORS de Formació

a) L’eficiència en els nostres processos ha facilitat una reducció significativa tant en temps com en costos als nostres clients

b) Nostres clients renoven anualment la seva confiança en els nostres serveis professionals

c) Els nostres clients pertanyen a sectors molt exigents en la prestació de serveis (banca, asseguradores, Consultoria, R + D, Seguretat)

d) Prestació de serveis “a mida” de cada client. Cada Organització és diferent, encara que en teoria la prestació del servei sigui homogeni

e) Especialistes en canvis intrasocietarios (fusions, escissions, canvis de denominació, etc.)

f) Impartició de cursos formatius sobre gestió del crèdit als nostres clients i entrega gratuïta del manual de gestió per a tots els proveïdors, formadors, tutors o personal que té relació amb el crèdit de formació dels nostres clients

g) Experts en l’assessorament per a l’elaboració d’informes per a l’aprovació de la RLT

h) Els nostres clients utilitzen més de 60 empreses proveïdores de formació, amb els quals mantenim una fluïda comunicació, i dels quals tenim un ampli coneixement

i) Assessorem als nostres clients en les seves necessitats de formació respecte a proveïdors d’accions formatives, per l’experiència indicada en l’apartat anterior

Clients

Inici